GRC Viet Nam

Khuyến khích sản xuất vật liệu xây không nung

Vat-lieu-khong-nungBộ Xây dựng đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 (Chương trình 567) 

Cập nhật lần cuối ngày Thứ bảy, 29 Tháng 3 2014 07:50

Lượt xem: 2483