GRC Viet Nam

GRC - Trung Tâm Hội Nghị Crystal Palace

Hinh Crystall

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 04:28

Lượt xem: 2408

GRC- Nhà hàng Sunrise Bình Dương


Binh Dương 1GRC Việt Nam - Bắt đầu thi công công trình nhà hàng Sunrise - Tòa nhà Becamex Bình Dương

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 08:03

Lượt xem: 2556

GRC Việt Nam bắt đầu thi công công trình Nha Trang Palace Hotel


UntitledNgày 14/02/2014, GRC Việt Nam bắt đầu triển khai thi công đợt 1 công trình Nha Trang Palace Hotel.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 08:08

Lượt xem: 1946

GRC Việt Nam bắt đầu thi công đợt 1 công trình Nha Trang Palace Hotel

grc mould 2Ngày 14/02/2014, GRC Việt Nam bắt đầu triển khai thi công đợt 1 công trình Nha Trang Palace Hotel.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 07:26

Lượt xem: 1556

GRC Việt Nam hoàn thành 2/3 khối lượng công trình HOSE

grc column 1Đến ngày 31/12/2013, GRC Việt Nam đã hoàn thành 2/3 khối lượng dự án Cao ốc Văn phòng B Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Cập nhật lần cuối ngày Thứ ba, 11 Tháng 2 2014 08:30

Lượt xem: 1814